Veronica Ramirez Johansson

Veronica Ramirez Johansson, Operationssköterska, utbildningsledare, universitetssjuksköterska och doktorand i Solna.

Varje vecka har vi någon form av kompetenshöjande aktivitet.

Vad jobbar du med?

- Jag är operationssköterska sedan 20 år tillbaka och firade 20 års jubileum på Karolinska i mars 2020. Det säger ju en del, jag trivs enormt bra på det här sjukhuset. Jag arbetar som utbildningsledare men när jag arbetar kliniskt är jag främst på operationsenheten trauma/akut/kärl/obstetrik och ibland på bukoperation. Som utbildningsledare har jag ett pedagogiskt uppdrag där jag är engagerad både i medarbetarnas fortbildning och kompetensutveckling samt utbildning av handledare till våra studenter. Jag har också en tjänst som universitetssjuksköterska i klinisk handledning inom den perioperativa vården. Som universitetssjuksköterska har jag ett eller flera specifika ansvarsområden som jag besitter fördjupade kunskaper i och som jag undervisar våra medarbetare om. Jag driver också kvalitetsarbete inom mina ansvarsområden. Utöver detta är jag även doktorand och forskar inom ett av mina ansvarsområden. Det är otroligt spännande och utmanande, och det känns väldigt kul att vi sjuksköterskor ges möjlighet att bedriva omvårdnadsforskning. Det höjer kvaliteten på vården för våra patienter.

Hur ser en arbetsdag ut för dig?

- Det varierar väldigt mycket, denna vecka arrangerade jag en teoretisk utbildningsdag för undersköterskor på operation, där jag även föreläste själv. Jag har också anknytning till KI där vi har haft en planeringsdag för specialistutbildningen i operationssjukvård tillsammans med lärare, adjungerade kliniska adjunkter och studentansvariga. Härom veckan arbetade jag kliniskt på trauma-akutoperation och idag har jag varit i Huddinge för att träffa en utbildningskollega och planera gemensamma projekt ihop.

- Vi utbildningsledare i Solna och Huddinge samarbetar mycket och har en mycket trevlig arbetsgrupp. När man förbereder och stöttar studenthandledare kan det till exempel handla om att ge dem trygghet och redskap för att hantera olika situationer. Vad gör man om man har en student som det inte går så bra för? Vi diskuterar hur man ger konstruktiv feedback osv. Det är en viktig del i mitt uppdrag. Vi ska ha en så bra arbetsplats att studenterna trivs och vill börja jobba här.

- Vi tittar även på hur vi kan påverka specialistutbildningen, så att den hänger med och verkligen förbereder studenterna för en relevant klinisk verklighet. Sen är introduktion av nya medarbetare A och O och vi utbildningsledare är med i utarbetandet av introduktionsprogram för nya medarbetare.

Berätta om något spännande eller ovanligt du varit med om yrkesmässigt?

Teamarbete kring en patient ger mig ståpäls

- Nästan varje dag är spännande och utmanande på olika sätt. Hur ska den här dagen gå i lås? Arbetet på trauma/ akut utmärker sig förstås. Där finns alltid den där lilla extra nerven och spänningen, speciellt nattetid. Jag jobbar fyra veckor natt på trauma/akutenheten varje sommar. Vi får ju ibland in patienter som i princip lämnat jordelivet, men så får vi liv i dem. Till Karolinska kommer de allra mest svårast skadade patienterna då vi är ett traumasjukhus.

- Teamarbete kring en patient ger mig ståpäls, särskilt vid omhändertagande av en svårt skadad patient. När all kompetens ställs på sin spets, alla fokuserar på ett och samma mål, när det flyter på och kommunikationen är glasklar. Alla vet sin roll och vad man ska göra. Efter en sådan insats är jag mentalt och fysiskt dränerad, men känner mig tillfreds.

Vad är det bästa med din arbetsplats?

- Det är här jag vill jobba helt enkelt. Vi bedriver avancerad sjukvård och jag får stimulans i min profession. Det bästa är att vi har ett väldigt bra utbildningsklimat. Både i stort och smått. Varje vecka har vi någon form av kompetenshöjande aktivitet. Ett exempel är fallkonferenserna, föreläsningar där specifika fall gås igenom för att belysa vad vi gör rätt och hur vi kan utvecklas. Ett inspirerande och konkret sätt att lära av varandra. Våra vårdledare för operations- och anestesipersonalen jobbar verkligen för att de medarbetare som vill ska kunna gå på dessa utbildningstillfällen, vilket belyser vårt fina utbildningsklimat. På Karolinska tar vi även hand om alla studenter som kommer till oss, oavsett kategori, och alla vill dela med sig och lära ut.