Ulrika Kaving

Undersköterska på dagoperation i Huddinge.

Det är härligt att gå till jobbet.

Vad jobbar du med?

- Jag har arbetat på Karolinska i Huddinge sedan 1998. Just nu är jag undersköterska på öppenvårdsavdelningen operation i Huddinge.

Hur ser en arbetsdag ut för dig?

- Jag börjar vid 7.00 eller 7.30. Jag börjar med att ställa iordning operationssalar för de första operationerna. Patienterna kommer vid ungefär halv 8. Varje morgon 7.45 har vi morgonmöte. Här på dagoperation jobbar vi mot alla olika patientflöden, det innebär en stor mix av patienter; öron, transplantation, gyn etc. Det är en fördel att vi har operatörerna på plats hela dagen. Det gör att vi kan hantera stora flöden. Vi kan ha upp till 8 gyn patienter på en och samma sal på en dag och ändå stänga 17.00. Det är väldigt sällan vi stryker patienter då vi verkligen arbetar gemensamt med att hålla flödet igång. Vi är väldigt bra på smärtlindring också, så att folk kan gå hem samma dag.

- Vissa dagar står jag på sal, då är jag den "osterila" handen på salen. Undersköterskan jobbar runtomkring och kan hämta grejer till operationssjuksköterskan. Man behöver vara bra på all medicinskteknisk apparatur.

- Är man i korridoren har man ansvar för att det flyter på mellan operationerna, så att bytena går snabbt. Det handlar mycket om instrumenthantering, att se till att disk kommer ner till sterilen, att allt plockas till morgondagen. Ibland behöver man gå ner och låna instrument på andra avdelningar akut om ett instrument går sönder. Det blir en dialog med sterilen och de olika patientflödena.

- Jag är också gyn ansvarig, miljöinformatör, HLR instruktör och fackligt aktiv, så det blir stor variation i arbetsuppgifterna.

Vad är det bästa med din arbetsplats?

- Vi har väldigt högt i tak här, vi har roligt, vi jobbar nära varandra, över gränserna mellan operation och anestesi. Det är härligt att gå till jobbet. Vi är en liten stabil arbetsgrupp på ca 30–40 personer som känner varandra väl. Alla är lika tighta, även inhyrningspersonalen. Jag har bra kollegor helt enkelt