Ulrica Nilsson

Professor i omvårdnad och anestesisjuksköterska på PrePostOp

Vi är på gång att sjösätta en kurs i postoperativ vård

Vad jobbar du med?

- Jag har en så kallad förenad anställning där jag arbetar 20% kliniskt på PrePostOp Huddinge och resterande tid på Karolinska Institutet. När jag arbetar på postoperation är det företrädesvis som klinisk sjuksköterska, men jag arbetar även delvis med forskning. På KI har jag en anställning som professor där jag i min tjänst arbetar både med forskning och utbildning, framförallt med specialistutbildningen till anestesisjuksköterska. Jag har själv arbetat som anestesisjuksköterska i över 30 år.
Jag är även biträdande studierektor för forskarutbildningen på NVS (Inst. för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle). Det finns idag ingen specialistutbildning för postoperativ vård, men vi är på gång att sjösätta en kurs i postoperativ vård.

Hur ser en arbetsdag ut för dig?

- När jag arbetar kliniskt som sjuksköterska är jag "bedside" med patienter. Det är roligt att jag får arbeta både kliniskt och inom akademin. Min forskning handlar framförallt om postoperativ vård och återhämtning och är under uppbyggnad vid Sektionen för Omvårdnad, KI och PMI i samarbete med nationella och internationella forskare inom olika vetenskapsområden.

Berätta om något spännande eller ovanligt du varit med om yrkesmässigt?

- Jag tycker att det alltid händer positiva saker, det är en ynnest att få vara med och träffa patienterna, att vara där för dem, att hjälpa och förstå andra människor. Jag går i gång på problemlösning. Det kan både handla om ett forskningsproblem, eller en utmaning i vården. Det är inspirerande att möta patienten där och då och lösa dessa händelser. Det är det som har drivit mig framåt hela tiden, möten och relationer är det centrala för mig.

Vad är det bästa med din arbetsplats?

- Att jag får vara i patientvården. Att jag fortsätter att forska beror på nyfikenhet och inte att jag vill komma bort från vården – jag är väldigt stolt över min kliniska yrkesroll som sjuksköterska.