Åsa och Vera

Åsa Appelgren Svärd, operationssjuksköterska och Veronica Fronda, endoskopiassisterande undersköterska på operation i Huddinge.

Vi har patienter från hela landet och det är med stolthet vi utför vårt arbete.

Vad jobbar ni med?

- Vi arbetar på centraloperation K48 i Huddinge och har ansvarsområde Endoskopi. Vera har jobbat på Karolinska som endoskopiassisterande undersköterska sedan 2002 och Åsa som operationssjuksköterska sedan 2004.

Hur ser en arbetsdag ut för er?

- Vi börjar 07.00 eller 07.30. Dagarna varierar men i princip börjar dagen med kolla av med sitt team och sen att kliva in på sal och börja förbereda inför dagens ingrepp och patienter. Som operationssjuksköterska står man ofta "i såret" eller så har man korridorsfunktion och hjälper till på flera olika salar under en dag. Som assisterande undersköterska assisterar man vid endoskopiska ingrepp eller jobbar runt omkring, i och utanför salen.

- Vi genomför väldigt varierande typer av ingrepp, det är intressant och spännande. Bland annat ingrepp inom transplantationskirurgi (lever, njure), cancerkirurgi i övre buken (lever-gallgång, magsäck-matstrupe, bukspottkörtel), gynekologi och urologi. Allt ifrån vara med på ett akut kejsarsnitt eller en levertransplantation till planerade canceroperationer i ex bukspottkörtel eller magsäck-matstrupe. Och endoskopier såklart.

Berätta om något spännande eller ovanligt ni varit med om yrkesmässigt?

- Vi har varit på flera studieresor och utbyten, det är superkul. Det finns inte samma uppenbara eller ordnade utbud av utbyten för sjuksköterskor och undersköterskor som för tex läkare, men vi har blivit proffs på att nosa upp stipendier och skriva stipendieansökningar. Det har möjliggjort att vi kommit iväg. Vi har varit i runt om i Sverige, Norden, Italien, Japan, Spanien samt USA. Hösten 2020 bar det av till Island. Att vi har "endoskopi på operation" som vårt ansvarsområde gör att vi får många kontakter och möjligheter. Vi föreläser och ordnar work-shops om omvårdnaden kring endoskopi och hur vi arbetar på Karolinska och har alltid känt att vi haft vår arbetsplats stöd. Man har trott på oss och det vi försöker bygga upp.

Vad är det bästa med er arbetsplats?

- Kollegorna! Ja det måste vi säga framför allt. Sen är det väldigt rolig, svår och intressant kirurgi vi utför. Man lär sig massor hela tiden. Det är många ingrepp som man inte gör någon annan stans i Sverige. Det gör att vi har patienter från hela landet och det är med stolthet vi utför vårt arbete. Läkarna, de är fantastiska, det utför helt otroliga procedurer som från början verkar helt omöjliga. Nivån är hög här!