Anestesisjuksköterska

Anestesisjuksköterskan ansvarar för patienter som genomgår någon form av anestesi, det vill säga är sövd, sederad eller genomgår någon form av regional anestesi.

Jobba som anestesisjuksköterska

Medarbetare på Karolinska Universitetssjukhuset berättar

Anestesisjuksköterskans uppgifter är att säkerställa en fullgod andning och cirkulation, och i specialiteten ingår att hantera luftvägar samt sviktande cirkulation.

Anestesisjuksköterskan finns oftast på operationsavdelningen, men kallas även ut på andra delar av sjukhuset när patienter behöver hjälp med andning och luftvägar. När andra sjuksköterskor av olika anledningar har svårigheter med att få in en venös infart hos patienter kallas också ofta en anestesisjuksköterska in.

Som anestesisjuksköterska ingår du i teamet runt patienten där du bland annat ansvarar för att, i samråd med ansvarig anestesiolog, planera och genomföra anestesi i samband med kirurgiska procedurer och undersökningar.