Nationell högspecialiserad vård (NHV)

Nationell högspecialiserad vård (NHV) innebär att vård av vissa särskilt sällsynta eller svårbehandlade diagnoser och vårdområden koncentreras till max fem utförare. Genom denna centralisering uppnås ökad kunskap, kvalitet och patientsäkerhet.

Socialstyrelsen beslutar vilka vårdområden som ska omfattas av denna högsta vårdnivå samt antalet tillstånd. Tillstånden följs upp regelbundet för att säkerställa hög kvalitet.

NHV-tillstånd på Karolinska

Viss avancerad barn- och ungdomskirurgi

ME Barnkirurgi inom Tema Barn på Karolinska ansvarar för NHV-tillstånd inom viss avancerad barn- och ungdomskirurgi. Läs mer om ME Barnkirurgis verksamhet.

Behandling av barn med cochleaimplantat

ME Öron näsa hals Hörsel Balans inom Tema ARM på Karolinska är ensamutförare för NHV-tillståndet att behandla barn med cochleaimplantat.
Länk till Mottagning Hörselimplantat Huddinge på 1177

Läs mer om ME Öron näsa hals Hörsel Balans verksamhet.

Fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer

Fostermedicin

ME Graviditet och förlossning inom Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner på Karolinska och dess verksamhet Centrum för Fostermedicin innehar som enda sjukhus i Sverige de tre NHV-uppdragen inom fostermedicin. Läs mer om ME Graviditet och förlossning och dess verksamhet inom Centrum för Fostermedicin.

Förvärvade ryggmärgsskador

Ryggmärgsskadevården är idag mycket fragmenterad och patienter och sakkunniga har under decennier velat se en större koncentration av vården. Nu har en enig nämnd beslutat att fyra geografiskt spridda enheter ska få bygga upp och utveckla den primära rehabiliteringen för alla ryggmärgsskadade patienter. Det är region Västerbotten, region Stockholm, region Skåne och Västra Götalandsregionen som fått tillstånd att bedriva den här vården. Beslutet är baserat på bedömningen att den här fördelningen skapar bäst förutsättningar att utveckla vården för ryggmärgsskadade patienter i Sverige. Utgångspunkten för besluten är den samlade patientnyttan. Beslutet tar hänsyn både till befolkningsmängd i olika delar av landet och behovet av att primär rehabilitering vid ryggmärgsskada ska finnas inom ett geografiskt rimligt avstånd för patienter i hela landet.

Karolinska Universitetssjukhuset har ett uppdrag att bedriva viss vård vid förvärvad ryggmärgsskada som nationell högspecialiserad vård.

Information om Karolinskas NHV-uppdrag förvärvad ryggmärgsskada vuxen

Kroniska lungsjukdomar hos barn

ME Högspecialierad barnmedicin 2 inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus har tilldelats NHV-uppdraget för kroniska lungsjukdomar hos barn.

Levertransplantation

ME Transplantation inom Tema ARM på Karolinska ansvarar för NHV-tillståndet Levertransplantation.

Läs mer om ME Transplantations verksamhet.

Intensivvård där levertransplantation kan vara indicerat

Nytt NHV-tillstånd som tilldelades till Karolinska per den 15 december 2021.

Anorektala och vissa urogenitala missbildningar samt vid Hirschsprungs sjukdom

Moyamoya

Karolinska Universitetssjukhuset har ett uppdrag att bedriva viss vård vid moyamoyasjukdom och -syndrom som nationell högspecialiserad vård.

Information om Karolinskas NHV-uppdrag moyamoya vuxen 

Information om Karolinskas NHV-uppdrag moyamoya barn- och ungdom

Neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer

Nätkirurgi vid prolaps och urininkontinens

Region Stockholm, region Skåne och Västra götalandsregionen har tilldelats ansvaret att utföra nätkirurgi vid prolaps. Region Stockholm får även, tillsammans med region Östergötland, tillstånd att utföra avancerad rekonstruktiv kirurgi efter förlossning. Både beredningsgruppen och nämnden bedömer att dessa regioner har bäst förutsättningar att bidra till utvecklingen av den här vården.

Preimplantatorisk genetisk diagnostik

ME Klinisk genetik och CMMS samt ME Gynekologi och reproduktionsmedicin inom Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner på Karolinska har tilldelats NHV-uppdraget för Preimplantatorisk genetisk diagnostik.

Stamcellstransplantationer vid systemisk skleros

ME Gastro Hud Reuma inom tema Inflammation och Åldrande har tilldelats NHV-uppdraget för stamcellstransplantationer vid systemisk skleros.

Trofoblastsjukdomar

ME Bäckencancer inom Tema Cancer på Karolinska har som ensamutförare tilldelats NHV-uppdraget för trofoblastsjukdomar. 
Länk till Mottagning Gynekologisk Cancer Solna på 1177
Läs mer om ME Bäckencancers verksamhet.

EXIT

Intrauterina behandlingar

Medfött diafragmabråck

Missbildningar av matstrupen

Osteogenesis imperfecta

ME Högspecialierad barnortopedi och medicin inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus har tilldelats NHV-uppdraget för kroniska lungsjukdomar hos barn.

Primär rehabilitering vid ryggsmärtor

Ryggmärgsskadevården är idag mycket fragmenterad och patienter och sakkunniga har under decennier velat se en större koncentration av vården. Nu har en enig nämnd beslutat att fyra geografiskt spridda enheter ska få bygga upp och utveckla den primära rehabiliteringen för alla ryggmärgsskadade patienter.

Det är region Västerbotten, region Stockholm, region Skåne och Västra Götalandsregionen som fått tillstånd att bedriva den här vården. Beslutet är baserat på bedömningen att den här fördelningen skapar bäst förutsättningar att utveckla vården för ryggmärgsskadade patienter i Sverige. Utgångspunkten för besluten är den samlade patientnyttan. Beslutet tar hänsyn både till befolkningsmängd i olika delar av landet och behovet av att primär rehabilitering vid ryggmärgsskada ska finnas inom ett geografiskt rimligt avstånd för patienter i hela landet.

Primär skleroserande kolangit

Ryggmärgsskadevården är idag mycket fragmenterad och patienter och sakkunniga har under decennier velat se en större koncentration av vården. Nu har en enig nämnd beslutat att fyra geografiskt spridda enheter ska få bygga upp och utveckla den primära rehabiliteringen för alla ryggmärgsskadade patienter.

Det är region Västerbotten, region Stockholm, region Skåne och Västra Götalandsregionen som fått tillstånd att bedriva den här vården. Beslutet är baserat på bedömningen att den här fördelningen skapar bäst förutsättningar att utveckla vården för ryggmärgsskadade patienter i Sverige. Utgångspunkten för besluten är den samlade patientnyttan. Beslutet tar hänsyn både till befolkningsmängd i olika delar av landet och behovet av att primär rehabilitering vid ryggmärgsskada ska finnas inom ett geografiskt rimligt avstånd för patienter i hela landet.

Transjugulär intrahepatisk shunt, TIPS

Nytt NHV-tillstånd som tilldelades till Karolinska per den 15 december 2021.

Vissa neuromuskulära sjukdomar

ME Neurologi inom Tema Hjärta, Kärl och Neuro på Karolinska Universitetssjukhuset ansvarar för NHV tillståndet Vissa Neuromuskulära Sjukdomar tillsammans med barnneurologen Astrid Lindgrens barnsjukhus på Karolinska Solna och Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar (CMMS) på Karolinska Solna. NHV tillståndet gäller vård av såväl vuxna som barn.

Uppdraget innefattar högspecialiserad vård främst för genetiska, metabola och svårbehandlade autoimmuna neuromuskulära tillstånd.

 

Mer information