Kemiskt avfall

Inom Karolinskas verksamhet uppstår och hanteras farligt avfall. Hanteringen av farligt avfall styrs av lagar och kommunala föreskrifter.

Sjukhusets avfallshanteringsrutiner syftar till att säkerställa att vi följer avfallslagarna och förordningarna samtidigt som vi undviker onödiga hälsorisker och onödig miljöpåverkan. I avfallsinstruktionerna nedan beskrivs Karolinskas hantering av kemsikt avfall.

Riktlinje


Instruktioner

Stöddokument