Miljösmart avfallshantering

Sjukhuset har ett övergripande ansvar för hanteringen av avfall på Karolinska Solna och Huddinge.

För att de verksamhetsutövare som bedriver verksamhet i våra lokaler ska kunna bidra till Karolinskas miljöarbete med fokus på materialåtervinning och korrekt avfallshantering publicerar vi sjukhusets interna avfallsriktlinjer och anvisningar här.

Riktlinje för avfallshantering

Avfallsanvisningar i Huddinge och äldre sjukhusbyggnader i Solna

Avfallsanvisningar nya sjukhusbyggnaden i Solna

Vårdens specialavfall

Kemiskt avfall

Riktlinjerna och anvisningarna gäller endast platserna Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Karolinska tar inget ansvar för användning av dessa riktlinjer och anvisningar på andra platser.