Lex Maria K 2020-1581

Nyhet

Dosfel i läkemedel till barn

2020-04-24

Ett för tidigt fött barn vårdades bland annat på grund av lungsjukdom, i respirator. I samband med en blodtransfusion bedömdes att barnet hade för mycket vätska i kroppen, och vätskedrivande läkemedel (Furosemid) ordinerades. Avsikten var att ge 1 mg / kg men istället gavs 10 mg/kg det vill säga en tiofaldigt för hög dos. Patienten fick inga symtom av det inträffade. Händelsen bedöms som risk för allvarlig vårdskada och anmäls enligt lex Maria

Händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.