Lex Maria K 2020-1198

Nyhet

Skada på gallgång vid gallblåseoperation

2020-04-23

En patient som behandlades för matstrupscancer, inkom akut på grund av smärtor i buken och utredning visade inflammerad gallblåsa. Patienten opererades akut på natten, och i samband med operationen skadades gallgången. Patienten fick nya symtom från buken efter operationen och en ny operation fick göras där det visade sig att den förra operationen helt hade stängd av gallgången. Detta ledde till många komplikationer och lång eftervård, patienten avled senare. Även om inte det inte är säkert att dödsfallet är kopplat till händelsen, bedöms skadan som allvarlig vårdskada.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.