Cystisk fibros Mottagning Remissinformation

Stockholm CF center utreder barn och vuxna vid misstanke om cystisk fibros. Vi behandlar, utbildar och följer upp våra patienter med regelbundna kontroller av sjukdomen. På CF centret bedrivs idag högspecialiserad vård, forskning och utbildning inom cystisk fibros.

Kontakta oss:

Barnmottagning
Sjuksköterskeexpedition: +468 123 803 59
Vuxenmottagning
Sjuksköterskeexpedition: +468 123 814 44

Konsultationsremiss för vuxen / barn skickas till:

Elektroniskt:
För remiss --> Vuxenpatient:
Lung-allergi/Lung konsultation/ H Cystisk fibros Mott

För remiss --> Barnpatient :
/Barn-lung/allergi konsultation/H Cystisk fibros Mott

 Eller skickas via post till:

Stockholm CF center, K56-58
Barnmottagning Albatross
Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Stockholm

Vid övriga frågor vänligen kontakta:

Teamsekreterare
Telefon: 08-123 873 59 / 08-123 873 54.

Sektionschef
Cecilia Rodriguez Hortal
E-post: cecilia.rodriguez-hortal@regionstockholm.se