Stockholm CF center

Välkommen till Stockholm CF center K56, Barnmottagningen Albatross, Huddinge.

Stockholm CF center utreder barn och vuxna vid misstanke om cystisk fibros. Vi behandlar, utbildar och följer upp våra patienter med regelbundna kontroller av sjukdomen.

Centret tar emot patienter med cystisk fibros från hela Stockholmsregionen samt remitterade patienter från övriga Sverige. Hos oss bedrivs specialiserad vård, forskning och utbildning inom cystisk fibros.

Kontakta oss:

Barnmottagning
Sjuksköterskeexpedition: +468 123 803 59
Vuxenmottagning
Sjuksköterskeexpedition: +468 123 814 44

Konsultationsremiss för vuxen / barn skickas till:

Elektroniskt:

Vuxna
Lung-allergi/Lung konsultation/ H Cystisk fibros Mott

Barn
Barn/Barn-lung/allergi konsultation/H Cystisk fibros Mott

Postledes:

Stockholm CF center, K56-58 
Barnmottagning Albatross
Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Stockholm

Vid övriga frågor

Teamsekreterare
Telefon: 08-123 873 59 eller 08-123 873 54

Är du patient eller närstående?