Fortbildning för anställda

Som anställd vid patientområde Sjuka nyfödda barn på Karolinska universitetssjukhuset har du möjlighet att delta i ett flertal fördjupande vidareutbildningar i neonatal omvårdnad.

Situationsanpassad familjesamverkan (SFS)

Delaktiga och fungerande föräldrar bidrar till god anknytning, kortare vårdtider samt ökad patientsäkerhet. Vår målsättning är därför är att hjälpa föräldrar att så tidigt som möjligt bli delaktiga och självständiga i att kunna ta hand om sitt för tidigt födda eller sjuka nyfödda barn. Utbildningen i situationsanpassad familjesamverkan ges därför till samtliga medarbetare och syftar till att stärka personalens kommunikativa och pedagogiska förmåga.

Utbildningen baseras huvudsakligen på två teorier, Situationsanpassad familjesamverkan och Kristeori. För att kunna hjälpa föräldrar att bli självständiga och trygga så behöver personalen anpassa olika pedagogiska stilar efter varje individ och varje unik situation samt ha förståelse för krisens olika faser och uttryck.

Medarbetarna får under utbildningen tillfälle att träna både kommunikation, krishantering och bemötande i olika konkreta och vardagsnära situationer. Vi använder oss av rollspelsmetodik med assistans av specialtränade skådespelare som agerar föräldrar. Varje övning efterföljs med reflektion över vad som fungerar och vad som kan utvecklas.

FINE

FINE står för "Family and Infant Neurodevelopmental Education" och är en trestegsutbildning i familjecentrerad utvecklingsstödjande omvårdnad. Utbildningen omfattar följande områden:

  • spädbarnets utveckling
  • beteendeobservation
  • familjens deltagande
  • reflektion
  • evidens och systemorganisation