Neonatalvård - för yrkesverksamma

Neonatalvård på Karolinska universitetssjukhuset

Arbeta i neonatalvården

Specialistutbildningar

Forskning och utveckling

Patientsäkerhetsarbetet i neonatalvården

Karl Hybinette, specialistsjuksköterska och patientsäkerhetssamordnare talar om hur patientsäkerhet har sett ut historiskt men även om hur det ser ut idag. Då vården utvecklas konstant finns det flera faktorer att räkna med, som exempelvis den tekniska utvecklingen och ökade digitaliseringen. Hur ska man fortsätta arbetet med patientsäkerhet? Se videon för att höra om hur det har sett ut och hur patientsäkerhetsarbetet kan bli bättre.