Remissinformation - Barnreumatologi

Remiss skickas elektroniskt i TakeCare: S Barn Reumatologi Mott Per post: Barnreumatologen F7:83 Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 76 Stockholm Kontakta oss: Telefon 08- 517 776 43