Barnneurologi

Inom den barnneurologiska verksamheten utreds och behandlas barn och ungdomar som har neurologisk sjukdomar, avvikelser i sin utveckling och/eller funktionshinder. Till verksamheten hör också forskning, utvecklingsarbete och undervisning.

Sjukdomar i hjärnan, nervsystemet eller musklerna kan till exempel innebär att ett barn får epileptiska anfall, svårigheter att röra kroppen på ett normalt sätt eller svaghet i musklerna. Det finns många olika sjukdomar som kan engagera nervsystemet. De vanligaste är epilepsi, cerebral pares (CP), neuromuskulära sjukdomar och kognitiva (tankemässiga) funktionshinder.

Många barn med neurologiska sjukdomar har också funktionshinder. Då är det viktigt att barnen får insatser och behandling så att barnet kan leva ett så fullvärdigt liv som möjligt utifrån sina förutsättningar. I detta arbete samarbetar vi med Habiliterings Center.

Den neuropediatriska verksamheten är belägen inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus i både Huddinge och Solna. Här bedrivs öppenvård i både mottagningsform och dagvård, barnen utreds och behandlas enligt vårdprogram där många olika yrkesgrupper gör en samlad bedömning av barnet. Slutenvård bedrivs vid vårdavdelningen Barn 10 i Solna.

"I hjärnan finns massvis med ömtåliga sakor och sakor som jör att man inte kan tenka." – Markus 9 år ur Hjärnboken.