Medicinsk enhet Högspecialiserad barnortopedi och barnmedicin

Medicinsk enhet Högspecialiserad barnortopedi och barnmedicin samt SABH ingår i Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Verksamheten omfattar barnneurologi, barnreumatologi, barnortopedi och sjukhusansluten avancerad barnsjukvård i hemmet. Verksamheten ansvarar för en slutenvårdsavdelning på 28 vårdplatser, sjukhusansluten avancerad barnsjukvård i hemmet samt bedriver dagvård och mottagningar på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Här arbetar idag cirka 260 medarbetare i Huddinge och Solna. Enheten bedriver såväl nationellt som internationellt ledande forskning inom ett stort antal områden och är en innovationsintensiv verksamhet.

Är du patient eller närstående?