Rikscentrum Obesitas

Till Rikscentrum Barnobesitas kommer barn och ungdomar med övervikt och fetma från hela landet. Sedan hösten 2019 sitter vi i samma lokaler som Liljeholmen BUMM.

De som kommer till oss har vanligen först varit i kontakt med en annan vårdgivare, som barnläkarmottagningen eller sin hemorts barnklinik. Vi arbetar i team med läkare, sjuksköterska, dietist, sjukgymnast, kurator och psykolog.

Remisser skickas elektroniskt i TakeCare till H - Barn Obesitas Mott

Skicka remiss per post

Rikscentrum Barnobesitas
Liljeholmstorget 7, plan 9
117 94 Stockholm

Vid frågor om remisser

Kontakta

Telefon: 08-585 873 34