Rikscentrum Barnobesitas

Till Rikscentrum Barnobesitas kommer barn och ungdomar med övervikt och fetma från hela landet.

Från 1 maj 2020 tillhör vi Specialistmottagning barn och unga Liljeholmen, ni finner oss i samma lokaler på Liljeholmstorget.

De som kommer till oss har vanligen först varit i kontakt med en annan vårdgivare, som barnläkarmottagningen eller sin hemorts barnklinik. Vi arbetar i team med läkare, sjuksköterska, dietist, sjukgymnast, kurator och psykolog.

Remisser skickas elektroniskt i TakeCare till Specialistmottagning barn och unga Liljeholmen.

Skicka remiss per post:

Rikscentrum Barnobesitas
Liljeholmstorget 7, plan 8
117 94 Stockholm

Vid frågor kontakta oss: 

Telefon: 08-585 873 34