Medicinsk enhet Högspecialiserad barnmedicin 2

Patientområde Högspecialiserad barnmedicin är en del av Tema Barn Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Verksamheten omfattar bland annat Nordens största barnkardiologiska enhet, Sveriges största diabetesmottagning, endokrinologi, metabola sjukdomar, Rikscentrum för obesitas, barninfektion, den allmänpediatriska utredningsenheten på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, lung-allergi-astma, andningsenhet och respirationsmottagning, BUMM-mottagning, Stockholm CF center samt en slutenvårdsavdelning på 28 vårdplatser.

Patientområdet bedriver ledande forskning inom ett stort antal områden och är en av Karolinskas mest innovationsintensiva verksamheter.