Barnnefrologi

Här utreder och behandlar vi njursjukdomar såsom äggvita i urinen, blod i urinen, högt blodtryck och sänkt njurfunktion. Vi behandlar akut och kronisk njursvikt med peritoneal dialys och i samarbete med Njurmedicin hemodialys.

Beroende på ålder vårdas våra patienter på neonatalavdelning K78 eller på Barnregionvårdsavdelning K88-86. Vi arbetar i team kring barnet med barnnefrologer, specialutbildade sjuksköterskor, uroterapeut samt specialistdietist. Slutenvården sker på avdelning K88-86 och dagvård/mottagning på K88-86/B57 (mott B57 Albatross).

Kontaktinformation Telefon: 08-123 873 00

Avdelning Telefon: 08-123 803 78
Medicinsk sekreterare Telefon: 08-585 814 85