Barnhematologi, immunologi och HCT

Vi utreder och behandlar framför allt icke-maligna blodsjukdomar och immundefekter inklusive hiv hos barn och ungdomar.

Dessutom har vi ansvar för utredning och eftervård av de barn som behöver genomgå allogen hematopoetisk stamcellstransplantation (s.k. benmärgstransplantation).Vi tar hand om de barn som kräver intensiv hematologisk/immunologisk vård från hela Stockholmsregionen samt delar av Sverige.