Medfött Diafragmabråck

Medfött diafragmabråck förekommer hos upp till 1: 2000 barn och innebär att det finns ett bråck i mellangärdesmuskeln där organ från bukhålan glider upp i bröstkorgen. Lungornas utveckling påverkas negativt och barnet har, framförallt i nyföddhetsperioden, stor tendens till högt blodtryck i lungkretsloppet. Nyfödda med diafragmabråck behöver oftast intuberas och respiratorbehandlas omedelbart efter födelsen. Det är inte ovanligt att extrakorporeal membranoxygenering (ECMO) krävs. Barnet opereras vanligen under första levnadsveckan. Mortaliteten och morbiditeten är hög. Det är vanligt med symptom även under uppväxten och i vuxen ålder.

Ansvarig för medfött diafragmabråck

Carmen Mesas Burgos
Email: carmen.mesas-burgos@sll.se

Diagnosansvarig sjuksköterska

Ylva Elmehed
Email: ylva.elmehed@sll.se

Kontaktsjuksköterska

Elin Öst
Email: elin.ost@sll.se

 

Är du patient eller närstående?