Esofagusatresi

En sällsynt missbildning – Rutin hos oss på Karolinska.

Vid misstänkta fall av esofagusatresi innan födseln

Ta gärna kontakt med fostermedicinskt center: 08-517 766 55

länk till fostermedicin

Tveka inte att ta kontakt med oss om du har frågor eller ett barn med misstänkt esofagusatresi:

Barnkirurgjouren: 08-517 701 00

Barnanestesiolog BIVA: 08-517 772 22

Neonatologjour: 08-517 701 02

Mer kontaktinformation

Barnkirurgisk vårdavdelning: 08‐517 781 83

Vid icke akuta frågor till Esofagusatresiteamet:

Jan Svensson
Överläkare, Barnkirurg, diagnosansvarig Esofagusatresi
jan.f.svensson@sll.se

Carmen Mesas Burgos
Överläkare, Barnkirurg
carmen.mesas‐burgos@sll.se

Catarina Bitkover
Bitr. överläkare, Barnkirurg
catarina.bitkover@sll.se

Markus Almström
Bitr. överläkare, Barnkirurg
markus.almstrom@sll.se

Elin Öst
Specialistsjuksköterska Barn‐ och ungdom
Koordinator Esofagusatresi, diagnosansvarig öppenvården
elin.ost@sll.se

AnnaMaria Tollne
Specialistsjuksköterska Barn‐ och ungdom
Diagnosansvarig slutenvården
annamaria.tollne@sll.se

Inför transport

Checklista "Inför transport – Misstänkt Esofagusatresi

länk till PETS och NeoPETS

Länk Esofagusatresi kontaktinformation