Esofagusatresi

Esofagusatresi är en sällsynt missbildning. I Sverige föds det ca 25 barn /100.000 per år. Sedan 1 juli 2018 är behandling och uppföljning av dessa barn del av den nationella högspecialiserade barnkirurgin i Sverige och opereras därför endast på Karolinska eller på Skånes universitetssjukhus i Lund. Karolinska är ett av de största centra för barn med esofagusatresi i Europa. I en del fall misstänks esofagusatresi innan födseln.

Vid misstänkta fall av esofagusatresi innan födseln

Ta gärna kontakt med fostermedicinskt center: 08-517 766 55
länk till fostermedicin

Diagnosinformation

Tveka inte att ta kontakt med oss om du har frågor eller ett barn med misstänkt esofagusatresi:

Barnkirurgjouren: 08-517 701 00

Barnanestesiolog BIVA: 08-517 772 22

Neonatologjour: 08-517 701 02

Mer kontaktinformation

Barnkirurgisk vårdavdelning: 08‐517 781 83

Vid icke akuta frågor till Esofagusatresiteamet:

Jan Svensson
Överläkare, Barnkirurg, diagnosansvarig Esofagusatresi
jan.f.svensson@sll.se

Carmen Mesas Burgos
Överläkare, Barnkirurg
carmen.mesas‐burgos@sll.se

Catarina Bitkover
Bitr. överläkare, Barnkirurg
catarina.bitkover@sll.se

Markus Almström
Bitr. överläkare, Barnkirurg
markus.almstrom@sll.se

Elin Öst
Specialistsjuksköterska Barn‐ och ungdom
Kontaktsjuksköterska Esofagusatresi
elin.ost@sll.se
08 517 777 33

AnnaMaria Tollne
Specialistsjuksköterska Barn‐ och ungdom, diagnosansvarig esofagusatresi
annamaria.tollne@sll.se

Inför transport

Checklista "Inför transport – Misstänkt Esofagusatresi

länk till PETS och NeoPETS

 

Tillbaka till menyn för NHV-diagnoser
Tillbaka till huvudsidan för ME Barnkirurgi för vårdgivare

Är du patient eller närstående?