Medicinsk enhet Barnakutsjukvård

Medicinsk enhet Barnakutsjukvård utgörs av barnakuten i Solna och Huddinge, BAVA 1 och 2 samt Hemsjukvården Mobilen och Barnskyddsteamet. På dessa enheter är vi ca 250 medarbetare. Vi har även jourande läkare från andra enheter som arbetar tillsammans med oss. Vi tillhandahåller dygnet-runt-vård för barn med akuta och allvarliga medicinska, kirurgiska och ortopediska tillstånd. Verksamheten är Sveriges enda traumaenhet för barn.

Akutmottagningen i Solna är den enda akutmottagning i Stockholms läns landsting som tar emot patienter mellan 0-15 år med allvarliga kirurgiska och ortopediska åkommor som tex. svåra sårskador och benbrott. För medicinska åkommor tar vi emot barn och ungdomar upp till 18 år. Mottagningen är Sveriges största akut- och traumaenhet för barn och ansvarar för multitrauma inom Stockholms län. Vare år behandlas cirka 66 000 barn och ungdomar hos oss.


Akutmottagningen i Huddinge, tar hand om alla medicinska sjukdomsfall hos barn mellan 0-18 år, Här behandlas mellan 18 000 – 20 000 barn varje år. BAVA 1 och 2 är två akuta allmänpediatriska avdelningar beläga på Karolinska Huddinge. Här vårdas alla barn från Stockholmsregionen med vattkoppor, mässlig och TBC, då enheten har ingång utifrån samt goda isoleringsmöligheter. Här vårdas även patienter med andra infektioner, epilepsi, inflammatoriska tillstånd, allergiska tillstånd och diabetes. Inläggning av barn sker 24 timmar om dygnet. Intag sker i huvudsak via barnakutmottagningen eller hemsjukvården och via specialistmottagningar på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Medicinsk enhet Barnakutsjukvård bedriver också omfattande undervisning av studenter på alla nivåer. Alla medarbetare blir involverade i undervisning. Kliniknära forskning bedrivs inom flera områden med huvudfokus på patientsäkerhets- och infektionsområdet. Utveckling av verksamheten ska vila på en vetenskaplig grund där samverkan mellan olika yrkesgrupper med tydligt patientfokus är centralt.

Är du patient eller närstående?