Traumacentrum Karolinska (TCK)

Traumaenheten är landets största enhet för omhändertagande av svårt skadade patienter. TCK är tillsammans med Kunskapscentrum för katastrofmedicin vid KI ett av Socialstyrelsen utsett kunskapscentrum i traumatologi.