Forskning och utbildning

Hos oss inom ME Trauma Akut kirurgi Ortopedi bedrivs forskning och utbildning (FOU) relaterat till trauma, akut kirurgi och ortopedi. Verksamheten bedrivs vid Karolinska Universitetssjukhusen i Solna och Huddinge, och sker i samarbete med Karolinska Institutet.

Vår verksamhet 

Utbildning 

Utbildningsuppdraget är omfattande och innehåller bland annat kurser på grundutbildningsnivå för fysioterapeuter, sjuksköterskor och läkare vid Karolinska Institutet. Uppdraget innefattar också klinisk handledning av AT-läkare (allmäntjänstgöring) och ST-läkare (specialisttjänstgöring) fram till läkarexamen.  

Vidare ansvarar medarbetare inom vår verksamhet för ett stort antal externa vidareutbildningar såsom ATLS (Advanced Trauma Life Support), DSTC (Definitive Surgical Trauma Control), AO (Ortopedisk Traumakurs) och Bakjoursskolan (Svensk Kirurgisk Förening respektive Svensk Ortopedisk Förening).  

Vi ansvarar genom Traumacentrum Karolinska (TCK) för omvårdnadsutbildningar inom traumatologi såsom: TNCC för sjuksköterskor, Traumakurs för omvårdnadspersonal (Trauma 1 + 2), Kurs i Psykotraumatologi, Kurs i samtalsstöd och Traumateamsutbildning. 

Forskning 

Vi bedriver omfattande både pre-klinisk och klinisk forskning och har för närvarande 5 professorer, 6 docenter samt ett stort antal post-docs och doktorander. Dessa är engagerade i ett brett spektrum av projekt relaterade till den kliniska verksamheten inom ämnesområdena trauma, akut kirurg och ortopedi. Forskningen vid ME 2 sker framför allt via institutionerna MMK (Molekylär Medicin och Kirurgi) och CLINTEC (Klinisk vetenskap, Intervention och Teknik) vid Karolinska Institutet.   

  1. Bild på FOUU ordförande med kontaktväg