Välkommen till Traumacentrum Karolinska

Traumacentrum Karolinska (TCK) är landets största enhet för omhändertagande av svårt skadade patienter. I organisationen ingår företrädare för samtliga specialiteter involverade i den svårt skadade patienten, liksom representanter för omvårdnaden, hälsoprofessionerna och registren. Enheten bedriver traumautbildningar för läkare och omvårdnadspersonal, samt traumaforskning inom skilda specialiteter och omvårdnad. TCK är tillsammans med Kunskapscentrum för katastrofmedicin vid KI ett av Socialstyrelsen utsett kunskapscentrum i traumatologi.

Vår verksamhet 

Traumacentrumet bildades för mer än 20 år sedan, och 2006 fick Karolinska det högspecialiserade uppdraget att omhänderta och vårda de allra svårast skadade patienterna från hela Stockholms län. Tack vare erfarenheter och lärdomar från den stora patientgruppen så finns det idag större chanser än någonsin för patienten att överleva de första kritiska timmarna efter en svår olycka och i Stockholm överlever fler idag jämfört med 10 - 15 år sedan tack vare snabba transporter, rätt insatser på skadeplatsen och av den gedigna erfarenheten hos traumateamen på sjukhuset.  

Inom regionen ansvarar vi idag för c:a 2,4 miljoner invånare och i och med samarbetsavtalen med regionerna Gotland, Södermanland och Västmanland som sekundärt/tertiärt traumacentrum ingår totalt c:a 3 miljoner invånare i vårt uppdrag, internationellt ofta definierat som ett gränsvärde för att kunna erbjuda god traumavård.  

TCK är organisatoriskt, i uppdraget och vårdkvalitetsmässigt uppbyggt för att vara ett, enligt amerikansk standard, level-1 traumasjukhus. För att uppfylla kriterierna garanterar sjukhuset ett komplett multidisciplinärt omhändertagande av svårt skadade dygnet runt. I kriterierna innefattas också bland annat storleken på uppdraget, dvs. patientunderlaget; bemanningen av specialister inom ett flertal områden dygnet runt, alla dagar i veckan, året om; forskningsstandard; utbildning och även förmågan att arbeta förebyggande inom traumavården. Till detta tillkommer krav på de specialiteter som finns tillgängliga för traumavården på Karolinska: Akutsjukvård, kirurgi; anestesi/intensivvård (allmän-/barn-/neuro-/thorax-IVA); ortopedi; diagnostisk radiologi, inklusive interventionellt radiologi; neurokirurgi; kärlkirurgi; öron-näsa-halskirurgi; thoraxkirurgi; plastikkirurgi och barnkirurgi. 

Forskning och utbildning 

Utbildningsdelen inom traumasjukvård och katastrofmedicin inriktas mot hela landet för läkare omvårdnadspersonal och hälsoprofessionerna. De regioner som har samarbetsavtal med Karolinska ingår i även utbildningsnätverket bland annat med möjlighet till telemedicinska konferenser där specialisterna går igenom samtliga traumapatienter som vårdas på våra sjukhus, samt möjligheten till snabb rådgivning via telefon eller länk.  

Fakta

 • Traumacentrum hanterar varje år omkring 1500 traumalarm; av dessa är c:a 350 svårt skadade med ISS>15 
 • Kirurger och ortopeder som tillsammans hanterar trauma inom TCK i Solna opererar c:a 2000 patienter varje år inom den högspecialiserade traumaverksamheten. 
 • Antalet skott- och knivskador har dubblerats under senaste 10-årsperioden och uppgår nu till c:a 200/år 

Vårt team 

 • Neurotrauma Jiri Bartek,Speicialistläkare Neurokirurgi 
 • Ansiktstrauma Sofia Hultman Dennison, Biträdande överläkare ÖNH
 • Thorax-/buktrauma 
 • Multitrauma Folke Hammarqvist överläkare, docent, sektionschef Akut och traumakirurgi 
 • Ryggtrauma Maritha Kumlin, Specialistläkare Ryggkirurgi
 • Extremitets- och bäckentrauma Anders Enocson, professor Ortopedisk traumatologi 
 • Kärlskador Carl-Johan Wahlgren, professor, verksamhetschef Kärlkirurgi
 • Anestesi och intensivvård Malin Jonsson Fagerlund, lektor/överläkare Anestesi 
 • Traumarehabilitering Sofia Pettersson Arbetsterapi. Sektionschef HP 
 • Omvårdnad Traumaavdelning Hanna Lundblad 
 • FOUU Carl-Johan Wahlgren, professor, verksamhetschef Kärlkirurgi 
 • Ordförande Traumacentrum Karolinska Gunnar Sandersjöö Verksamhetschef Trauma Akut kirurgi Ortopedi  
 • Traumaregistret Karolinska Liselotte Västerbo 

Kontaktinformation 

Namn: Gunnar Sandersjöö 
Titel: Verksamhetschef Trauma Akut kirurgi Ortopedi 
E-post: gunnar.sandersjoo@regionstockholm.se