Tumörer/Ryggmetastaser

Inom ramen för vår verksamhet ryms bedömning och kirurgisk behandling av tumörlesioner (primärtumörer och metastaser) i kotpelaren.

Vår verksamhet

Den vanligare typen av tumörer i kotpelaren är s.k. metastaser, d.v.s. cancerväxt som uppstått p.g.a. spridning av en malign (elakartad) tumör från ett annat organ till kotpelaren. De vanligaste cancertyper som sprider sig till kotpelaren är lung-, bröst och prostatacancer. Vid sidan av metastaser från dessa och andra solida organ finner man även metastaser av olika typer av blodcancer i kotpelaren. 
Då metastaser i kotpelaren utgår från andra organ, är kirurgisk behandling av dessa i princip aldrig kurativ (botande) utan syftar till att åtgärda eller förebygga skador på ryggmärgen och nerver, minska smärta och tumörbörda. En operation kompletterar därför oftast någon form av cancerbehandling som sker i samarbete med våra kollegor från exempelvis onkologi, urologi eller lungmedicin. 
Primära tumörer i kotpelaren är betydligt ovanligare. Dessa kan vara benigna (godartade) tumörer som exempelvis hemangiom, osteoidosteom, osteoblastom mm. Man finner även maligna (elakartade) tumörer som osteosarkom, chondrosarkom, chordom mm. 
Här kan en operation vara direkt kurativ (botande), men kompletteras ofta med strålterapi, cellgifter mm. Behandlingen utförs ofta i samarbete med våra kollegor i Patientflöde muskuloskeletala tumörer. 
Operationerna innefattar avlastning av nervstrukturer med eller utan fixation av området med implantat. Ibland görs mer omfattande borttagning av tumörer och i samband med detta rekonstruktion av ryggens strukturer.