Skolios/deformitet

Karolinska Universitetssjukhuset är ett regionalt centra för ryggdeformiteter. Till ryggdeformiteter räknas skolios och kyfos. Skolios innebär att ryggen är sned i sidled. Kyfos innebär att ryggen har en ökad kutryggighet.

Vår verksamhet 

Vi behandlar personer med ryggdeformiteter med korsett eller operation. Behandling sker i samarbete med fysioterapeuter, ortopedingenjörer och läkare.  
Skolios och andra ryggdeformiteter förekommer hos personer utan andra sjukdomar, då kallas skoliosen idiopatisk. Hos personer med neurologiska sjukdomar, muskelsjukdomar och vissa ämnesomsättningssjukdomar förekommer också ryggdeformitet som en del av sjukdomen.  
Obehandlade som får en kraftig skolios löper risk att utveckla ryggsmärta, minskad lungfunktion och nedsatt livskvalitet. De flesta får en mild variant som inte behöver behandlas. De som får en större skolios behöver ofta behandlas med korsett eller operation. Korsettbehandling minskar risken för att behöva opereras, men behöver ofta vara i flera år. Om korsettbehandling inte fungerar, eller ryggdeformiteten är för stor kan ett operativt ingrepp behöva utföras.  
Kyfos leder endast i undantagsfall till lungpåverkan. De besvär personer med kyfos har kan vara ryggsmärta och vid uttalade fall en oförmåga att stå upprätt på grund av deformiteten.  
Korsettbehandling sker hos personer som har tillväxt kvar. Korsetten görs så att den motverkar och trycker tillbaka ryggdeformiteten. Vilken korsett-typ som är aktuell beror på orsaken till ryggdeformiteten. De effektivaste korsetterna kräver användning nästan alla dygnets timmar.  
Om operation behövs rör det sig om ofta om ett större ingrepp, men trots det är vårdtiden numera inte så lång. Operation kan göras på olika sätt. Oftast görs ingreppet med så kallad bakre tillgång och implantat sätts in för att räta ut ryggen. Val av operationsmetod bedöms individuellt.