Ryggkirurgi

På Karolinska Universitetssjukhuset har vi lång erfarenhet av att korrigera medfödda och förvärvade deformiteter i ryggraden, vi har ett stort inflöde av svåra skador och andra akuta sjukdomar, ryggfrakturer, infektioner i ryggen, och andra akuta ryggsjukdomar, samt åldersrelaterade förträngningar och diskbråck i ryggraden.

Vår verksamhet 

Vår verksamhet omfattar operationer och andra behandlingar i hela ryggraden, från halsryggen till korsbenet. Vi får ett stort antal remisser från andra sjukhus och vårdgivare, såväl inom som utom Region Stockholm.  

Vi tar hand om ryggsjukdomar i alla åldersgrupper, från nyföddhetsperioden till åldrandet.  

Vi bedömer och behandlar medfödda missbildningar i ryggraden, ryggradsdeformiteter som uppkommer på grund av andra sjukdomar som tex sällsynta skelettsjukdomar, artrogrypos, osteogenesis imperfecta, metabola bensjukdomar, cerebral pares och spinal muskelatrofi. Vi behandlar idiopatisk skolios hos barn och ungdomar. Vi behandlar akuta och kroniska infektioner i ryggraden.  Vi behandlar akuta skador som frakturer i ryggraden.  

Specialområden 

Vi har följande specialområden:

 • Korsettbehandling för ryggradsdeformiteter i barn och ungdomsåren
 • Avancerad ryggkirurgi, innefattande uträtning av skolios eller kyfos  
 • Avancerad ryggkirurgi hos barn med tidig debut av ryggdeformitet som kräver tillväxtbefrämjande kirurgi
 • Avancerade rekonstruktioner av ryggraden, tex i samband med ryggtumöroperationer 
 • Akut kirurgi i ryggen, tex på grund av infektion, fraktur eller förträngning 
 • Akut avlastning av ryggmärgen på grund av tumörer, infektioner, frakturer eller åldersrelaterad förträngning av ryggmärgskanalen 
 • Ryggkirurgi som kräver tillgång till avancerad vård under och efter operation på grund av andra komplicerande sjukdomar

Akut ryggkirurgi/trauma

Karolinska Universitetssjukhuset är ett lokalt, regionalt och nationellt multitraumacenter.

Läs mer här >>

Degenerativ ryggkirurgi

Karolinska Universitetssjukhuset är ett regionalt centra för ryggkirurgi inom halsrygg, bröstrygg och ländrygg.  

Läs mer här >>

Skolios/deformitet

Karolinska Universitetssjukhuset är ett regionalt centra för ryggdeformiteter.

Läs mer här >>

Tumörer/ryggmetastaser

Inom ramen för vår verksamhet ryms bedömning och kirurgisk behandling av tumörlesioner (primärtumörer och metastaser) i kotpelaren. 

Läs mer här >>

Forskning och utbildning

Vi har ett stort nationellt och internationellt nätverk inom både forskning och utbildning. 

Läs mer här >>

Vårt team 

Våra behandlingar innebär hos barn ibland behandling med korsett för att undvika ökning av en ryggdeformitet. Om korsettbehandling inte är möjlig, görs operation för att minska konsekvensen av ryggradsdeformiteten.  

Hos vuxna behandlas akuta ryggsjukdomar, komplexa ryggsjukdomar och vanliga ryggsjukdomar hos personer med andra komplicerade sjukdomar.  

I vårt team ingår därför följande specialister:

 • Ryggkirurger
 • Fysioterapeuter
 • Sjuksköterskor 
 • Undersköterskor
 • Ortopedingenjörer
 • Infektionskonsulter 
 • Arbetsterapeut
 • Operationsplanerare 

Ibland görs åtgärder också tillsammans med andra specialister som tumörortopeder, barnortopeder, plastikkirurger och neurokirurger  

Anastasios Charalampidis, bitr. överläkare 

 anastasios.charalampidis@regionstockholm.se

 

Carl Mellner, Specialistläkare 

 carl.mellner@regionstockholm.se

 

 

Maritha Kumlin

Kourosh Jalalpour

Kourosh Jalalpour, bitr. överläkare ryggkirurgi. 

kourosh.jalalpour@regionstockholm.se

 

Elias Diarbakerli

Filippa Göthner

Susanne Thorén

 

Skicka remiss

Solna

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till S Ortopedi Ryggsjukdomar

eller per post:  

Mott Ortopedi, akut och traumakirurgi/Ryggsjukdomar, A6:01 
Eugeniavägen 3, SOLNA 
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 75 Stockholm