Metastaskirurgi

En metastas är en dottertumör från en malign tumör som uppstått på en annan lokal i kroppen.

Hos vissa patienter är metastasen det första symptomet på en cancer, dvs den primära tumören upptäcks först efter att metastasen hittats.  

Om metastasen finns i skelett kan den ge smärta eller debutera som en fraktur. Misstanke om så kallad patologisk fraktur (fraktur i sjukt skelett) ska uppkomma om en person bryter ett ben utan nämnvärt trauma. En patologisk fraktur kan inte behandlas som ett vanligt benbrott, utan behöver allt som oftast operation. Detta då vävnaden i skelettet är sjuk och har svårt att läka.  

För att kunna avgöra vilken typ av malignitet som är den primär sjukdomen tas vävnadsprov från metastasen. Detta, tillsammans med bilddiagnostik (MRT, DT, rtg) av både metastas och övriga kroppen leder oftast till diagnos. Det är denna primära diagnos som avgör hur behandlingen skall gå till. Vissa maligniteter har god överlevnad trots spridning (metastasering). 

En metastas till skelett som gör ont, men där ingen fraktur finns, kan behandlas med strålning. Ibland opereras de för att undvika benbrott.