Välkommen till Muskuloskeletala tumörer  

Hos oss arbetar specialistläkare i ortopedi som inriktar sig på tumörer i kroppens stödjevävnader, dvs i brosk, bindväv, fett, muskulatur eller skelett. Både godartade och elakartade tumörer, utreds, behandlas och opereras.

Vår verksamhet 

Sarkomcentrum ortopedi vid Karolinska sjukhuset är ett av tre nationella sarkomcentrum i Sverige. Vi tar emot remisser från vårdcentraler och sjukhus i stora delar av landet. Till oss remitteras de patienter som är under utredning av oklara förändringar eller knölar i skelett eller mjukdelar, har bekräftad eller misstänkt sarkomdiagnos eller en dottertumör (metastas). Vi diagnostiserar och behandlar både godartade (benigna) och elakartade (maligna) tillstånd hos patienter i alla åldrar. 

För att ställa diagnos behövs vanligen en kombination av kroppslig undersökning, bilddiagnostik (röntgen, datortomografi eller magnetkamera) samt vävnadsprov (cytologi eller mellannålspunktion) från knölen. All behandling beslutas genom diskussion på en multidiciplinär konferens (MDK) med radiolog, cytolog, onkolog och ortoped. Om denna innebär kirurgi genomförs operationen allt som oftast hos oss på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna; ibland som dagkirurgi, eller som slutenvård med en avdelningsplats. 

Vi bedriver också forskning inom området tumörsjukdomar; diagnostik, behandling och uppföljning. Vi registrerar i cancerregistret, palliativa registret, och registret för patologiska frakturer (PathFx) bland annat. Forskning bedrivs dels utifrån data i dessa register, dels utifrån provtagning från patienter. Varje år hålls också en kurs för ST-läkare i ortopedi.

Sarkomkirurgi

Sarkom är en ovanlig typ av malign (elakartad) tumör som utgår från kroppens stödjevävnad, dvs brosk, bindväv, fett, muskulatur, blodkärl eller skelett.

Läs mer här >>

Metastaskirurgi

En metastas är en dottertumör från en malign tumör som uppstått på en annan lokal i kroppen.

Läs mer här >>

Forskning och utbildning

Karolinska sjukhuset är en Universitetsklinik som bedriver forskning tillsammans med olika samarbetspartners.

Läs mer här >>

Vårt team

Asle Hesla, Överläkare ortopedi, Ph.D.  

Sektionsansvarig muskuloskeletala mjukdelstumörer
08-517 72517 asle.hesla@regionstockholm.se 

Emmy Nyqvist, Specialistläkare ortopedi. 

072-2542405 emmy.nyqvist@regionstockholm.se 

 

Henrik Bauer, Överläkare ortopedi, professor. 

08-517 72671 henrik.bauer@regionstockholm.se 

 

Otte Brosjö, Överläkare ortopedi, docent. 

08-517 72723 otte.brosjo@regionstockholm.se 

 

Panagiotis Tsagkozis, Biträdande överläkare ortopedi, docent. 

072-2542196 panagiotis.tsagkozis@regionstockholm.se 

Annika Malm, undersköterska 

Annika träffar man som patient vid nybesök, inskrivning och återbesök. Hon är med och sköter suturtagning efter operationer. Vid behov sköter hon fortlöpande sårkontroller och förbandsbyten.  

Helen Lernedal, sjuksköterska 

”Varje patient med en cancerdiagnos bör ha tillgång till en kontaktsjuksköterska”.  

Kontaktsjuksköterskans roll är att se till att vårdkedjan fungerar som planerat, samt att patienten får en individuell skriftlig vårdplan.  

08-517 72264 helen.lernedal@regionstockholm.se 

 

Skicka remiss

Solna

Remissen skickas elektroniskt i Take Care till S Sarkom ortopedi Mott 

eller per post:

Karolinska universitetssjukhuset 
Mottagning Akut ortopedi Trauma A6:01 
Eugeniavägen 3 
171 76 Stockholm 

För remittenter som saknar Take Care ska remissen faxas till 08-517 746 99. 

Vid akuta frågor kan du ringa vår kontaktsjuksköterska Helen Lernedal, tel 08-517 722 64