ST-utbildning ortopedi

Specialistutbildning i ortopedi Specialisttjänstgöring (ST) i ortopedi följer den målbeskrivning som formulerats av Svensk Ortopedisk Förening. ST-studierektor/ST-chef ansvarar för att ST-utbildningen håller en hög kvalitet. Utbildningen är 5-6 år och innehåller krav på teoretiskt och praktiskt kunnande för att bli specialist. Parallellt med den kliniska utbildningen påbörjar även ST-läkare i ortopedi ett eget forskningsprojekt.

Allmänt om Specialisttjänstgöring i ortopedi 

ST-utbildningen måste enligt Socialstyrelsen vara minst 60 månader och innebär huvudtjänstgöring inom ortopedi och sidotjänstgöring inom anestesi, handkirurgi och barnortopedi. Andra placeringar som kärlkirurgi och plastikkirurgi kan övervägas. ST-utbildningen innehåller en kontinuerlig operativ träning i akut och planerad kirurgi. Inom dessa områden tränas kirurgisk teknik vid till exempel olika typer av benbrott, titthålsoperation i knä, insättande av ny led i höft och knä, sjukdomstillstånd i hand och fot. Varje ST-läkare erhåller ett individuellt utbildningsprogram baserat på tidigare klinisk erfarenhet. ST läkare på Karolinska rekommenderas att avsluta ST-utbildningen med specialistexamen som omfattar en skriftlig, muntlig och praktisk del som intygar nationell standard. 

Handledning under ST 

Varje ST-läkare har en utsedd specialistkompetent huvudhandledare som regelbundet sammankallar till möten där de olika delmålen följs upp. Som underlag för ställningstagande till godkänd delplacering ska ST-läkares kunskap och färdighet bedömas av kollegor enligt särskilda kriterier.Formulärets överkant 

Forskning under ST 

ST-läkare i ortopedi på Karolinska genomför förutom sin specialistutbildning även forskning. De ST-läkare som är registrerade doktorander kan även söka Forskar ST där avsikten är att möjliggöra forskning på motsvarande halvtid i kombination med ST-utbildningen.  

Specialistkompetens    

Huvudhandledaren bedömer efter 5 år om ST-läkaren uppfyller samtliga delmål. ST-chef och verksamhetschefen intygar därefter att ansökan kan skickas till Socialstyrelsen som slutgiltigt fattar beslut om specialistkompetens. 

Kontakt 

Om du har frågor angående våra ST-utbildningar eller är intresserad av att höra dig för angående vikariatmöjligheter kontaktar du oss lämpligen via mail. 

Wilhelmina Ekström, sektionschef ST-ortopedi

wilhelmina.ekström@regionstockholm.se