Forskning och utbildning

Vi har en forskningsintensiv grupp med 5 professorer med egna forskargrupper och stödjer både medicinsk och omvårdnadsforskning. Utbildningar spänner från grundutbildning för läkare och sjuksköterskor, till vidareutbildning inom trauma, akut kirurgi och ortopedi.