Medfödda felställningar

Vår verksamhet

Patienter med sällsynta diagnoser har ofta problem att hitta en ortoped med erfarenhet av just deras tillstånd. Här ser vi många av dessa diagnoser och kan därför ge specifika råd och behandlingsförslag till patienter med dysplasier, dysmeli, arthrogrypos mm. Vi har lång erfarenhet av benförlängningar, vinkelkorrektioner, sentransfereringar mm som kan krävas för att korrigera dessa tillstånd. 

Vi utgör också en länk för den vidare vården som påbörjats inom barnortopedin 

Vårt team 

Våra behandlingar innebär ofta successiva korrektion och upprepade operationer där man stegvis korrigerar felställningar. För att uppnå ett gott resultat med behandlingen är det helt avgörande att kunna samarbeta i team med medarbetare från olika professioner. I vårt team ingår därför följande specialister:

 • Ortopedkirurger
 • Sjuksköterskor
 • Undersköterskor
 • Fysioterapeut
 • Ortopedtekniker
 • Infektionskonsulter
 • Arbetsterapeut
 • Koordinator
 • Rehabläkare
 • Kurator
 • Plastikkirurger
 • Operationsplanerare 

Viktor Lindgren, Överläkare

Henrik Lundblad, Överläkare

Viktor Lindgren, Överläkare

Mathias Mosfeldt, Specialistläkare

Lotta Thur, Överläkare

Jan Van Kerckhofen, Specialistläkare

Kontakt

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till S Ortopedi Trauma Mott 
eller per post:  

Deformitetscentrum Karolinska, DCK 
Mott Ortopedi, akut och traumakirurgi, A6:01 
Eugeniavägen 3, SOLNA 
Karolinska Universitetssjukhuset Solna 
171 75 Stockholm