Forskning och utbildning

Utbildning 

Vi är verksamma som instruktörer och föreläsare på kurser internationellt och även aktiva i den nordiska föreningen för deformitetskirurgi, LLRS Nordic där Henrik Lundblad f.n. är president. På barnortopedikursen föreläser vi även om deformitetskirurgi. 

Forskning 

Läs mer på Medicinsk Enhet Trauma Akutkirurgi och Ortopedi FOUU

Register 

Vi rapporterar till följande register: 

Frakturregistret 
Knäosteotomiregistret 

Kontakt 

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till S Ortopedi Trauma Mott 
eller per post:  

Deformitetscentrum Karolinska, DCK 
Mott Ortopedi, akut och traumakirurgi, A6:01 
Eugeniavägen 3, SOLNA 
Karolinska Universitetssjukhuset Solna 
171 75 Stockholm