Välkommen till Deformitetskirurgi 

På Karolinska Universitetssjukhuset har vi lång erfarenhet av att korrigera medfödda och förvärvade skelettdeformiteter. Vi är även ett traumasjukhus med stort inflöde av svåra skador. Vi hanterar därför även många öppna frakturer med bendefekter och komplikationer. Vi får även remisser från andra sjukhus såväl inom SLL som utomlänspatienter med komplicerade deformiteter, bendefekter på grund av fraktur, infektion eller tumör mm. På Karolinska är vi uppdelade i en barnortopedisk klinik som sköter alla patienter upp till 15 års ålder och de neuroortopediska och syndromrelaterade barnen till 18 års ålder. Vuxenortopedin är i sin tur uppdelad i en akutverksamhet och en elektiv del som gör planerade ingrepp. 

Vår verksamhet 

Vi bedömer och behandlar medfödda missbildningar, sällsynta skelettsjukdomar som dysplasier, dysmelier, artrogrypos, osteogenesis imperfecta, metabola bensjukdomar, neuroortopediska tillstånd som CP, resttillstånd efter klumpfot, stroke, och MMC, bendefekter orsakade av fraktur, infektion eller tumör, protesinfektioner som kräver steloperation mm. Vi gör även osteotomier i höft, bäcken, runt knä- och fotleden för att förhindra eller fördröja artrosutveckling. Vi gör benförlängningar för att korrigera benlängdsskillnad och uttalad kortvuxenhet. För att ta hand om allt detta har vi lite olika specialområden och kompetenser där vi tillsammans blir till en välfungerande enhet med kompetens året runt. 

Vi har ett väl utvecklat samarbete mellan de olika enheterna och DCK är ett försök att samla och utveckla verksamheten för att patienten ska få tillgång till bästa möjliga vård under hela uppväxten och i vuxen ålder.

Vårt team 

Våra behandlingar innebär ofta successiva korrektion och upprepade operationer där man stegvis korrigerar felställningar. För att uppnå ett gott resultat med behandlingen är det helt avgörande att kunna samarbeta i team med medarbetare från olika professioner. I vårt team ingår därför följande specialister:

 • Ortopedkirurger
 • Sjuksköterskor
 • Undersköterskor 
 • Fysioterapeut
 • Ortopedtekniker
 • Infektionskonsulter 
 • Arbetsterapeut
 • Koordinator
 • Rehabläkare 
 •  Kurator
 • Plastikkirurger
 • Operationsplanerare 

 Verksamheten sammanhålls av en koordinator som ser till att inget missas och att uppföljningen registreras. 

Artrosförebyggande korrektioner

Läs mer här >>

Felläkta, oläkta eller infekterade frakturer 

Läs mer här >>

Medfödda felställningar 

Läs mer här >>

Neuroortopedi

Läs mer här >>

Forskning och utbildning

Läs mer här >>

 

 

Skicka remiss

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till S Ortopedi Trauma Mott 
eller per post:  

Deformitetscentrum Karolinska, DCK 
Mott Ortopedi, akut och traumakirurgi, A6:01 
Eugeniavägen 3, SOLNA 
Karolinska Universitetssjukhuset Solna 
171 75 Stockholm