Välkommen till artroplastik

Artroplastikenheten har verksamhet på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna. Vi utreder, opererar och vårdar patienter med sjukdomar och skador i rörelseapparatens stora leder.  Vår verksamhet är bred och innefattar både basortopedi och högspecialiserad vård inom höft-, knä-, axel- och armbågsproteskirurgi.  

Vår verksamhet 

Inom basortopedin är vår huvudsakliga uppgift att utreda ledsvikt (artros) och operera ledproteser på patienter med annan samsjuklighet (ASA 3 och ASA 4) eller med riskfaktorer som obesitas eller neurologisk sjukdom. Vi opererar också en begränsad mängd patienter i ASA grupp 1 och 2 som en del i vårt uppdrag inom forskning, utveckling och undervisning. 

Inom den högspecialiserade ortopedin utför vi primäroperationer hos patienter med svåra deformiteter vilka kräver specialproteser eller annan korrigerande skelettkirurgi före eller i samband med protesoperationen. Det kan gälla barn och unga med resttillstånd efter höftsjukdom, unga individer med medfödd ledsjukdom och patienter med tillstånd efter tidigare ledkirurgi.  

Vi utför också omoperationer (revisioner) av tidigare insatta ledproteser i höft, knä, axel och armbåge. Orsaken till omoperation kan vara proteslossning, instabilitet, infektion eller protesnära benbrott. Vid större bendestruktioner eller benförluster har vi möjlighet att använda bentransplantat, megaproteser och 3-D printade patientspecifika implantat. Vi har egen benbank där ben från donatorer lagras. 

Forskning och utbildning

Vi bedriver forskningsprojekt, utbildning samt handledning.

Läs mer här >>

Vårt team 

I vårt team ingår följande specialistläkare: 

Christian Bitar
Specialistläkare, doktorand

Harald Brismar
Överläkare, medicine doktor

Peter Espinosa
Specialistläkare, doktorand

Åsa Fröberg
Biträdande överläkare, medicine doktor

Margaretha Hedström
Överläkare, professor

Anders Herrlin
Överläkare

Rikard Wedin
Överläkare, docent

Rüdiger Weiss
Överläkare, docent

Kjell Keisu
Överläkare, medicine doktor

Richard Wallensten
Överläkare, docent

Skicka remiss

Elektroniska remisser skickas i Take Care till: 
H Ortopedi Mott eller S Ortopedi Trauma Mott 

Pappersremisser skickas brevledes till: 

Huddinge Ortopedi Mottagning 
Karolinska Universitetssjukhuset 
Hälsovägen, Huddinge 
K52 Mottagning Ortopedi 
Stockholm 

eller  

Solna Ortopedi Trauma Mottagning 
Karolinska Universitetssjukhuset 
Eugeniavägen 3, Solna 
A6:01 Mott Ortopedi, akut o traumakirurgi 
Stockholm