Forskning och utbildning

Forskning 

Ortopedin är en registrerad USV-enhet. Inom sektionen drivs en extensiv forskningsverksamhet och Sveriges första professur inom ortopedisk traumatologi är placerad här. FoUU-uppdragen drivs även i samarbete med akutkirurgin och övriga verksamheter knutna till traumatologin inom Traumacentrum Karolinska (TCK). 

Utbildning och handledning 

Vi driver på de två sjukhusenheterna en omfattande utbildningsverksamhet och utbildar läkarstudenter på våra undervisningsavdelningar och handleder i vår specialitets vardag. Vi ansvarar för valfri kurs i Traumatologi T7 läkarutbildningen 

Under AT-tjänstgöring placeras AT-läkare tjänstgör 2 veckor av sin placering inom ortopedi. ST läkare inom ortopedi gör ca 2,5 år av sin utbildning inom Akut ortopedi. Vi vidareutbildar även ST-läkare inom akutsjukvård och tar emot ST-läkare inom ortopedi från andra sjukhus, fr.a. för undervisning inom de högspecialiserade uppdragen. 

Läkare inom den akut ortopedin är bedriver även en omfattande specialistläkarutbildning och är delaktiga i vidareutbildningar såsom ATLS, Bakjoursskolan, Trauma Academy, Mellanjoursutbildningen Karolinska etc. 

Fakta

Vårt team 

 

Kontaktinformation 

Namn: Gunnar Sandersjöö
Titel: Verksamhetschef FOUU ordförande 
E-post: gunnar.sandersjoo@regionstockholm.se 

Namn: Wilhelmina Ekström 
Titel: Studierektor för ST-läkare, adjungerad adjunkt, grundutbildningsansvarig (GUA) 
E-post: Wilhelmina.ekstrom@regionstockholm.se