Välkommen till Akut Ortopedi

Inom sektionen handläggs traumatiska skador, vissa infektioner i rörelseorganen liksom en relativt omfattande metastaskirurgi. Verksamheten bedrivs både i Huddinge och Solna och ingår som en del i Traumacentrum Karolinska (TCK).

Primärt behandlar vi patienter från Stockholmsregionen. Sedan flera år tillbaka har vi avtal finns med Gotland, Sörmland och Västmanland där vi är behjälpliga med högspecialiserad vård, och vi stödjer också vid behov även på riksplanet. Huddinges profil är att främst behandla skador som orsakas av lägre energi efter fall och olyckor. Många patienter har underliggande sjukdomar som gör de mer benägna att skada sig i samband med enklare trauman. I samarbete med endokrinologin handlägger vi komplikationer till diabetessjukdom och driver här bl.a. vård och utveckling av osseointegrerade proteser. 
I Solna behandlas huvudsakligen högenergiskador, skelettmetastaser och komplicerade mjukdelsinfektioner, såsom nekrotiserande fasciit. Patienterna är oftast yngre och tidigare friska med multipla skador i flera organsystem som kräver ett multidisciplinärt omhändertagande. Komplicerade ledfrakturer, frakturer i bäcken, rygg och öppna frakturer behandlas primärt i Solna, de senare i samarbete med plastikkirurgin. 

Patientens väg 

Till Solna kommer patienter oftast med ambulans eller helikopter via traumaenheten på Karolinska. Patienterna har ofta skador i multipla organsystem och behandlas multidisciplinärt hela vägen. Vårt samarbete med allmänkirurgin börjar i traumarummet och fortsätter med gemensamma röntgen- och avdelningsronder, liksom vid mottagningsbesök. Patienter tas också över från andra sjukhus i Sverige för den högspecialiserade traumaortopedin. 

Till Huddinge kommer patienterna oftast via vår akutmottagning eller på remiss från primärvården eller andra vårdgivare. Infektioner och diabeteskomplikationer vårdas och behandlas multidisciplinärt med infektionsläkare och endokrinologer. Många patienter här är äldre och har multipla bakomliggande sjukdomar och samvårdas med geriatriken. 

Bäckentrauma

Läs mer här >>

Ryggtrauma

Läs mer här >>

Infektionsortopedi 

Läs mer här >>

Lågenregiskador

Läs mer här >>

Patologiska frakturer 

Läs mer här >>

Öppna frakturer 

Läs mer här >>

Forskning och utbildning

Läs mer här >>

 

Namn: Peter Landell 
Titel: Sektionschef Akut ortopedi 
E-post: peter.landell@regionstockholm.se 

Skicka remiss

Solna 

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till S Akut Ortopedi Trauma Mot

eller per post: 

Karolinska universitetssjukhuset 
Mottagning Akut ortopedi Trauma A6:01 
Eugeniavägen 3 
171 76 Stockholm 
Telefon till mottagningen: 08-123 729 90 

För akuta frågor avseende trauma hänvisas till ortopedjouren i Solna, tel. 08-123 713 71.  

Huddinge 

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till H Ortopedi trauma Mottagning 
Eller per post: 

Karolinska universitetssjukhuset Huddinge 
Ortopedi traumamottagning K52 
Hälsovägen 
141 57 Huddinge  
Telefon till mottagningen: 08-123 821 31 

För akuta frågor avseende akut kirurgi hänvisas till ortopedkonsult  tel. 08-123 xx xxx (dagtid); 08-123 xxx xx (jourtid)