Traumakirurgi

Trauma- och akutkirurgin i Solna arbetar med trauma- och akutkirurgiska patienter i samarbete med övriga specialiteter.

Vår verksamhet 

Traumasektionen är en del av TCK (Trauma Centrum Karolinska) med ett uppdrag för traumatologin inom Region Stockholm. Traumaenheten vårdar även utomlänspatienter som varit med om allvarligare trauma och som efter en preliminär stabilisering på hemortssjukhuset transporteras vidare till TCK. Hela den traumatologiska vårdkedjan från det omedelbara omhändertagandet på traumarummet, intervention/operation, eventuell fortsatt vård på IVA och senare på vårdavdelning, samt individuellt anpassad rehabilitering är av betydelse för resultatet. Vi arbetar aktivt under hela perioden för sjukhusvård med planen framåt för våra patienter och till en återgång till ett så normalt liv som möjligt. 

På traumaavdelning C10:27 sker vården och ronder tillsammans med ortopeder för de multiskadade patienterna. 

Traumakirurgiska sektionen tar emot randande kirurger från andra sjukhus för traumarandning och vi har ett stort regionalt utbildningsuppdrag inom traumatologi.

Fakta

Kontaktinformation 

Namn: vakant 
Titel: Patientflödeschef traumakirurgi 
E-post: 

Skicka remiss

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till S Akut kirurgi trauma Mott 

Eller per post: 
Karolinska universitetssjukhuset 
Mottagning Akut kirurgi trauma A6:01 
Eugeniavägen 3 
171 76 Stockholm 

 

Telefon till mottagningen: 08-123 729 90 

För akuta frågor avseende trauma hänvisas till Akut och Traumajouren i Solna, tel. 08-123 786 00.  

Vid behov av telefonkontakt dagtid avseende övrig akut kirurgi i Solna: Ring kirurgkonsult, telefonnummer 08-123 710 14.