Akut kirurgi

Det akutkirurgiska arbetet omfattar patientgrupper med akut buksmärta, gastrointestinal blödning och trauma.

Vår verksamhet 

Vi bemannar de akut- och traumakirurgiska konsult- och jourlinjerna och handlägger patienter på akutmottagningarna, på akut- och traumakirurgiska avdelningar, samt som konsulter vid akutkirurgiska frågor på inneliggande patienter.  Vi har en förhållandevis stor akutkirurgisk operationsverksamhet och även en subakut verksamhet med planerade operationer för patienter som tidigare vårdats med akutkirurgiska diagnoser. Vi strävar efter att successivt öka den subakuta/elektiva operationsverksamheten.  

Vi arbetar med att kontinuerligt förbättra vården genom kvalitetsutveckling och mätning av kvalitetsparametrar. Vi registrerar i nationella databaser såsom Gallriks vid galloperationer, i bråckregistret och i det nationella traumaregistret, SweTrau. 

Vi bedriver en modern perioperativ vård enligt modellen ERP (Enhanced Recovery Program) som utgår från det internationellt utvecklade ERAS (Enhanced Recovery After Surgery konceptet). Den perioperativa vården syftar till att patienterna ska må så bra som möjligt efter operation, vilket möjliggör en tidig mobilisering och ett tidigt spontant näringsintag med positiva effekter på återhämtning.  

Patientens delaktighet under vården är viktig för ett optimalt omhändertagande och postoperativt vårdförlopp. Vårdavdelningen har sjukgymnast, dietist och stomisjuksköterska med egen mottagningsverksamhet. 

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har moderna vårdavdelningar och en modern operationsavdelning (O-huset) där även den radiologiska avdelningen ryms. Operationsavdelningen är utrustad med hybridsalar där angiografi, endoskopi och samtidig operation kan utföras. 

Kontaktinformation

Namn: vakant 
Titel: Patientflödeschef Akut kirurgi 
E-post:  

Fakta

Skicka remiss

Huddinge 

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till H Akut ort trauma mott 

Eller per post: 
Karolinska universitetssjukhuset Huddinge 
Akutkirurgmottagning K52 
Hälsovägen 
141 52 Huddinge 

Telefon till mottagningen: 08-123 821 31 

För akuta frågor avseende akut kirurgi hänvisas till Akutkonsult tel. 08-123 864 58 (dagtid); 08-123 869 40 (jourtid)