Trauma- och akutkirurgi

Akut och traumakirurgiska sektionen ansvarar för akut och traumakirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset, vilket även omfattar ett traumauppdrag inom Region Stockholm. Sektionen arbetar med olika inriktningar i Solna respektive Huddinge. I Solna bedrivs framförallt ett högspecialiserat traumauppdrag och i Huddinge en stor akutkirurgisk verksamhet.

Vår verksamhet

Arbetet sker i samarbete med ortopedi, kärlkirurgi, anestesi, operation, radiologi, akutmedicin och med de övriga kirurgiska sektionerna, kolorektal-, övre bukkirurgin och endoskopienheten. Inom sektionen arbetar cirka 25 specialistkompetenta kirurger, varav 7 i Solna.  

Skillnaden i uppdrag för våra två sjukhus visar sig i den dagliga verksamheten. Läkare inom sektionen i Solna är huvudansvariga för traumaomhändertagandet för de svårast skadade patienterna där vi samarbetar med övriga specialiteter inom Traumacentrum Karolinska (TCK) och fokus handlar där om akut traumakirurgi samt samarbete med Tema cancer.  

I Huddinge styrs verksamheten fr.a. av de akuta kirurgiska flöden som genereras via kirurgakuten med en allmän akutkirurgisk verksamhet. 

Våra patienter vårdas i Solna på avd. C10:27 samt på Akutvårdsavdelningen (AVA) och i Huddinge på avd. B86-88 samt på den Kirurgiska akutvårdsavdelningen (KAVA). Vården bedrivs med ett fokus att arbeta efter patienternas bästa. Vi har mottagningsverksamheter både i Huddinge och i Solna. 

Akutkirurgi

Patientgruppen omfattar patientgrupper med akut buksmärta, gastrointestinal blödning och trauma.

Läs mer här >>

Traumakirurgi

Vi är en del av Traumacentrum Karolinska med ett uppdrag för traumatologin inom Region Stockholm.

Läs mer här >>

Forskning och utbildning

Vi arbetar med att bygga upp en allt starkare FoU verksamhet inom akut och traumakirurgin och bedriver en extensiv utbildningsverksamhet.

Läs mer här >>

Fakta

• Öppenvårdsbesök
• Vårdtillfällen
• Etc

Kontaktinformation
Namn: Folke Hammarqvist
Titel: Sektionschef
E-post: folke.hammarqvist@regionstockholm.se

Skicka remiss

Solna 

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till S Akut kirurgi trauma Mott 

Eller per post: 

Karolinska universitetssjukhuset 
Mottagning Akut kirurgi trauma A6:01 
Eugeniavägen 3 
171 76 Stockholm 

Telefon till mottagningen: 08-123 729 90 

För akuta frågor avseende trauma hänvisas till Akut och Traumajouren i Solna, tel. 08-123 786 00.  

Vid behov av telefonkontakt dagtid avseende övrig akut kirurgi i Solna: Ring kirurgkonsult, telefonnummer 08-123 710 14. 

Huddinge 

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till H Akut kirurgi trauma Mott

Eller per post: 

Karolinska universitetssjukhuset Huddinge 
Akutkirurgmottagning K52 
Hälsovägen 
141 52 Huddinge 

Telefon till mottagningen: 08-123 821 31 

För akuta frågor avseende akut kirurgi hänvisas till Akutkonsult tel. 08123 864 58 (dagtid); 08-123 869 40 (jourtid)