Akut- och traumakirurgi

Akut och traumakirurgiska sektionen ansvarar för akut och traumakirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset, vilket även omfattar ett traumauppdrag inom Region Stockholm. Sektionen arbetar med olika inriktningar i Solna respektive Huddinge. I Solna bedrivs framförallt ett högspecialiserat traumauppdrag och i Huddinge en stor akutkirurgisk verksamhet.

Vår verksamhet

Akut och traumakirurgiska sektionen ansvarar för akut och traumakirurgi på
Karolinska Universitetssjukhuset, vilket även omfattar ett traumauppdrag inom Region Stockholm. Sektionen arbetar med olika inriktningar i Solna respektive Huddinge. I Solna bedrivs framförallt ett högspecialiserat traumauppdrag och i Huddinge en stor akutkirurgisk verksamhet. Arbetet sker i samarbete med ortopedi,kärlkirurgi, anestesi, operation, radiologi, akutmedicin och med de övriga kirurgiskasektionerna, kolorektal-, övre bukkirurgin och endoskopienheten. Inom sektionenarbetar cirka 25 specialistkompetenta kirurger, varav 7 i Solna. Våra patienter vårdas i Solna på avd C10:27 samt på Akutvårdsavdelningen (AVA) och i Huddinge på avd B86 88 samt på den Kirurgiska akutvårdsavdelningen (KAVA).
Vården bedrivs med ett fokus att arbeta efter patienternas bästa. Vi har
mottagningsverksamheter både i Huddinge och i Solna

Akutkirurgi

Patientgruppen omfattar patientgrupper med akut buksmärta, gastrointestinal blödning och trauma.

Läs mer här >>

Trauma

Vi är en del av Traumacentrum Karolinska med ett uppdrag för traumatologin inom Region Stockholm.

Läs mer här >>

FOU

Vi arbetar med att bygga upp en allt starkare FoU verksamhet inom akut och traumakirurgin och bedriver en extensiv utbildningsverksamhet.

Läs mer här >>

Fakta

• Öppenvårdsbesök
• Vårdtillfällen
• Etc

Kontaktinformation
Namn: Folke Hammarqvist
Titel: Sektionschef
E-post: folke.hammarqvist@regionstockholm.se

Skicka remiss

Under uppbyggnad