Sektion Käkkirurgi och Käkortopedi

Inom sektion Käkkirurgi och Käkortopedi erbjuder vi högspecialiserad vård för patienter födda med missbildningar eller förvärvade variationer av ansikte och skalle, käksjukdomar eller med behov av högspecialiserad pediatrisk plastikkirurgi. Vi hanterar ansiktets och skallens sjukdomar och organsystem inkluderandes ansiktsskelett, ögon och ögonhåla, effekter av påverkat intrakraniellt tryck, motorisk funktion i ansiktet inklusive bettfunktion liksom avvikande utseende.

Vi tillhandahåller toppmodern behandling och vård avseende alla aspekter av hanteringen av barn, ungdomar och vuxna samt deras familjer med kraniofaciala sjukdomar. Ofta är patientgrupperna i behov av behandling upprepade gånger under livet och många familjer följs under många år inom patientområdet. Vi arbetar också för att vara ett internationellt erkänt centrum för kraniofacial forskning och utbildning

Vi arbetar interdisciplinärt med specialister inom plastikkirurgi, käkkirurgi, neurokirurgi, klinisk genetik, öron-näsa-hals, logopeder, ortodontister med fler. All vård sker integrerat och centrerad kring varje patients behov. Här samlas den högspecialiserade vården för mjuk- och hårdvävnadskirurgi i ansikte, skalle och tuggapparat.

 

PF Käksjukdomar

Patientflöde Käksjukdomar är en av Sveriges största käkkirurgiska verksamheter och tillhandahåller både akut och planerad vård inom hela det sjukhusbundna käkkirurgiska vårdpanoramat. För att komma till oss krävs en remiss.

Patientflödet har ett nära samarbete med olika medicinska och odontologiska specialiteter. Patientflödet bedriver ST-utbildning inom ämnesområdet käkkirurgi med både nationella och regionala platser. Vi bedriver jourverksamhet dygnet runt.

Patientflödets större behandlingsområden inkluderar:

  • Behandling av ansiktstrauma
  • Korrigering av medfödda eller förvärvade käkställningsfel
  • Kirurgisk behandling av käkledssjukdomar
  • Rekonstruktiv (återuppbyggande) käkkirurgi
  • Enklare Käkkirurgi som ändå kräver sjukhusets resurser
  • Utredning av komplicerade smärttillstånd i käkar och munhåla


All vård sker i nära samarbete med patientrepresentanter och patienter. Vi använder oss av patientrapporterade kvalitetsmått och uppföljningar för att hela tiden styra vården mot patienternas behov. Forskning och utbildning är en central del av vår verksamhet och flera projekt pågår kontinuerligt med det övergripande syftet att utveckla vår kliniska verksamhet ytterligare.