Remissinformation

Plastikkirurgi mottagning

Rekonstruktiv plastikkirurgi

För att patient ska bli aktuell för behandling hos inom Plastikkirurgi och Kraniofacialkirurgi måste remissen vara välgrundad och utförlig så att vi kan göra en korrekt bedömning huruvida patienten ska komma till oss. Med utförlig menar vi bland annat att personens längd och vikt kan behöva vara angiven och kompletterad med foton.

Elektroniskt via Take Care

Plastikkirurgisk konsultation > S Plastikkirurgi mottagning

 

Käkkirurgi och Käkortopedi mottagning

För att patienten ska bli aktuell för behandling hos oss måste remissen vara välgrundad och utförlig så att vi kan göra en korrekt bedömning huruvida patienten ska komma till oss. Vi tar emot patienter från hela landet.

Elektroniskt via Take Care 

  • Solna: S Kranio- och käkkir Mott
  • Huddinge: H Kranio- och käkkir Mott

Läpp Käk Gomspalt mottagning

S Läpp Käk Gomspalt Mott
Konsulationsorsak: Plastikkirurgisk konsultation
Karolinska Universitetssjukhuset

Kärlmissbildningar mottagning

S Kärlmissbildning Mott
Konsulationsorsak: Plastikkirurgisk konsultation/Hud konsultation/ÖNH konsultation/Barn - kirurgisk konsultation/Barn - Hud konsultation - Välj relevant konsultationsorsak utifrån frågeställning

Ansiktsfrakturer mottagning

S Ansiktsfrakturer Mott
Konsulationsorsak: Plastikkirurgisk konsultation/Käkkirurgisk konsultation/ÖNH konsultation - Välj relevant konsultationsorsak utifrån frågeställning

Pappersremiss vi post eller fax

Karolinska Universitetssjukhuset
Rekonstruktiv Plastikkirurgi
Gävlegatan 55
171 64 Solna
fax 08-517 725 05

Om inte remissen uppfyller klinikens kriterier

Patienter känner sig ibland besvikna och lurade när vi avslår deras remiss. Det är därför viktigt att ni som remittenter inte utlovar åtgärder till patienter i förtid. Vi har inte möjlighet att diskutera remissbedömningar direkt med patienten.

Det kan hända att vi avslår en remiss för att vi missförstått innehållet. Ett förtydligande genom ny remiss eller telefonsamtal till våra remissbedömare kan då behövas. Ju utförligare en remiss är desto mindre är risken för att detta uppstår. Svårbedömda remisser diskuteras på gemensamma remisskonferenser inom respektive sektion och med verksamhetschef.

En utförlig remiss kan också medföra att en patient kan planeras direkt för poliklinisk operation av en hudtumör och då slipper att först besöka vår mottagning för undersökning.

Ange aktuellt datum på remissen för patientens skull

Enligt Vårdgarantin ska en patient inte behöva vänta mer än 30 dagar på att få komma på nybesök till oss och behandling ska påbörjas senast 90 dagar efter beslut om behandling. För att kunna hålla denna garanti behöver vi alltid en remiss med aktuellt datum, speciellt om kompletteringar har begärts. Läs mer på sidan Vårdgaranti för dig som patient

Absolut rökfri

Vi kräver att en patient är helt rökfri 4 veckor före och 4 veckor efter operationen eftersom risken för komplikationer då minskar avsevärt. Undantag görs endast vid akuta skador och elakartad sjukdom.

Fotografier

Behövs ofta för vår bedömning. Proffsfoto krävs inte, om remittent saknar tillgång till fotograf/kamera kan patienten själv bistå med foton. Endast den kroppsdel som skall bedömas behöver synas på fotot.

Skicka remissen

Remisser ska skickas snarast och endast undantagsvis senare än 3 dagar efter remissbeslut. Vid behov se även remisshantering för utomlänspatienter