Innovation Omvårdnadsområde Huddinge

På flera enheter pågår innovationsarbete i samarbete med innovationsplatsen och Karolinskas samarbetspartners inom industrin och IT tillsammans med medarbetargrupperna.

Innovation inom OOH

​Vi har flera medarbetare på Omvårdnadsområdet som gått utbildning för att bli innovationsambassadörer. Under utbildningen arbetade de med att fördjupa sig inom olika problemområden. Medarbetarna från AVA, MAVA och KAVA undersökte varför vi inte har så stor följsamhet till basala hygienrutiner inom vården som vi borde ha. Resultatet blev en film; Om bakterier vore synliga, som de 2020 fick Hederspriset gyllene äpplet för som årligen delas ut i Region Stockholm.

Arbetet fortsatte på enheterna för att på ett lekfullt och positivt sätt få bättre följsamhet. Det gjordes bland annat genom ketchupleken där alla på morgonen tar små ketchupförpackningar, när man ser en kollega som inte har 100% följsamhet till basala hygienrutiner så lägger man en förpackning i kollegans ficka, målet i slutet av passet är att man inte har någon förpackning dvs 100% följsamhet.


AkutApp

Detta är ett innovationsprojekt tillsammans med Innovationsplatsen, CGM, Regionstockholm IT och Karolinska IT. Syftet med AkutApps-projektet är att utveckla och implementera en mobil journallösning för akutliggaren i form av en applikation ”app” på Ipad-platta för akutmottagningen för ökad patientsäkerhet då journalföringen kan ske bedside patienten. AkutApps-projektet är nu på gång att kunna införas på akutmottagningen när licensavtalet är klart. Läkemedelsmodul är under utveckling och kommer vara klar under 2022.

PEP

Som första akutmottagning i världen har vi arbetat med trycksår redan vid ankomst till akutmottagningen.