Omvårdnadsområde Huddinge

Omvårdnadsområde Huddinge (OOH) bedriver omvårdnad för patienter inom flera olika områden. Akut insjuknade patienter, flertalet med oklara diagnoser, kommer in till sjukhuset via Akutmottagningen och hamnar därefter ofta på någon av våra Akutvårdsavdelningar. Inom OOH finns också specialiserade avdelningar så som mottagningar och avdelningar inom Infektion, Ortopedi och Akutkirurgi & Trauma och en medicinsk intermediärvårdsavdelning. På OOH arbetar cirka 530 anställda, de flesta är sjuksköterskor och undersköterskor, som ansvarar för patienternas omvårdnad. Omvårdnadspersonalens kunskap och erfarenhet är en viktig del i det interprofessionella teamet kring patienten och arbetet sker i tätt samarbete med de medicinska enheterna ME Akut, ME Infektionssjukdomar och ME Trauma, Akutkirurgi och Ortopedi.

Webbredaktör: Heléne Abrahamsson