Omvårdnadsområde Huddinge

Omvårdnadsområde Huddinge (OOH) bedriver omvårdnad för patienter inom flera olika områden. Akut insjuknade patienter kommer in till sjukhuset via Akutmottagningen och hamnar därefter ofta på någon av våra Akutvårdsavdelningar. Inom OOH finns också specialiserade verksamheter inom Infektion, Ortopedi, Akutkirurgi & Trauma samt en medicinsk intermediärvårdsavdelning. På OOH arbetar cirka 530 anställda, de flesta är sjuksköterskor och undersköterskor. Omvårdnadspersonalens kunskap och erfarenhet är en viktig del i det interprofessionella teamet kring patienten och arbetet sker i tätt samarbete med de medicinska enheterna ME Akut, ME Infektionssjukdomar och ME Trauma, Akutkirurgi och Ortopedi.

Webbredaktör: Heléne Abrahamsson