Försäkringsbolag

Karolinska Universitetslaboratoriets webbtjänst, LabPortalen, erbjuder remittent/vårdgivare med uppdrag från försäkringsbolag hjälp med elektroniska beställningar, svar samt fakturering av försäkringsbolag. Tjänsten innehåller en samtyckesfunktion och uppfyller därmed lagkraven för patientsekretess.

Varför välja LabPortalen?

 1. LabPortalen är ett beställningssystem som kan användas för alla era patienter såväl försäkringspatienter som övriga patienter alternativt använda LabPortelen för försäkringspatienter samt TakeCare eller andra elektroniska beställningssystem för övriga patienter.

 1. Healthcare Payment Solutions, HPS hjälper er att fakturera berörda försäkringsbolag.

 2. Faktureringsfunktionen aktiveras automatiskt när ni väljer Betalningsansvarig Försäkringsbolag.

 3. Skadenummer medföljer fakturaspecifikationen till försäkringsbolagen

 4. Kryssruta för patientens samtycke att information om utförd analys får delges försäkringsbolag.

Du behöver:

 • Få tillgång till LabPortalen genom att anmäla er via blanketten för webbtjänst.

 •  

   En beställarkombika avsedd för privat vårduppdrag (dvs inte en beställarkombika tilldelad enligt uppdrag av HSF).
  Behöver du en beställarkombika för privat vårduppdrag, kontakta Karolinska Universitetslaboratoriets Kundservice

Karolinska Universitetslaboratoriets Webbtjänst

Webbtjänst är Karolinska Universitetslaboratoriets tjänst som erbjuder Webbremiss och Webbsvar

Fördelar med Webbtjänst:

 • Är patientsäkert!
 • Digitalt spårbart
 • Snabbare provsvar
 • Underlättar er remissadministration, innebär ingen extra kostnad att ersätta pappersremiss med webbremiss och/eller ta emot webbsvar.
 • Miljövänligt

För beställning av webbremiss och/eller webbsvar, fyll i en överenskommelse och skicka in till Kundservice

Överenskommelse för Webbtjänst

Kundservice Telefon 08-517 719 99

Vad sker om jag fortsätter som vanligt att beställa försäkringsanalyser på pappersremisser eller via andra elektroniska beställningar?

Från och med den 2 april 2020 kommer Karolinska Universitetslaboratoriet att fakturera remittenten/vårdgivaren som sedan fakturerar respektive försäkringsbolag, i de fall andra lösningar än Labportalen används.