Aktuella pappersremisser

Här finner du Karolinska Universitetslaboratoriets senaste versioner av beställningsbara pappersremisser. Gamla pappersremisser ska bytas ut mot i första hand elektroniska alternativ, som t ex "Webbtjänst" och i andra hand mot aktuell remissversion.

Aktuella pappersremisser från Karolinska Universitetslaboratoriet beställer du från webbutiken. Gamla versioner kan medföra att beställda analyser inte blir utförda, unvik därför att ha stora lager.

Godkända remissversioner

Vid versionsbyte uppdateras analysutbudet på remissen.
Ibland kan flera versioner (v) av samma remiss vara giltiga.

 • Klinisk kemi, Allmän v 9
 • Klinisk kemi, KUB v 1
 • Klinisk kemi, Special v 9
 • Klinisk kemi, Specialkoagulation v 4
 • Klinisk kemi, Etikettark v 5 och 6
 • Klinisk mikrobiologi, v 2, v 3 och v 4
 • Klinisk mikrobiologi, Etikettark v 4 (ProfdocJIII)
 • Klinisk immunologi/transfussionsmedicin, Immunologi v 1
 • Klinisk immunologi/transfussionsmedicin, Transfusionsmedicin v 2
 • Klinisk farmakologi, Läkemedel v 3
 • Klinisk farmakologi, Droganalys v 5
 • Klinisk farmakologi, Drogtest för arbetslivet
 • Klinisk patologi/cytologi, Benmärgsundersökning v 1
 • Klinisk patologi/cytologi, Cytologi
 • Klinisk patologi/cytologi, Gynekologisk cytologi v 5
 • Klinisk patologi/cytologi, Oral patologi
 • Klinisk patologi/cytologi, Obduktion
 • Klinisk patologi/cytologi, Patologi
 • Klinisk patologi/cytologi, Patologi med bild
 • Klinisk patologi/cytologi, Perinatal patologi, foster
 • Klinisk patologi/cytologi, Perinatal placenta
 • Klinisk genetik, NIPT v 1.1

Remissversioner som ska bytas ut

 • Kasta alla remisser med 8 siffror + 2 tecken i streckkoden. Byt snarast till godkända remisser med 10 siffror + 2 tecken i streckkoden. Undantaget är remiss från Patologi/cytologi: Benmärg, Foster, Obduktion och Placenta som fortfarande kan användas.
 • Kasta alla Klinisk kemi, Allmän till och med v 8
 • Kasta alla Klinisk kemi, Special till och med v 8

Anmälan, inloggning och reservrutin för webbutiken

Det finns även remisser som kan skrivas ut direkt. Här hittar du dem