Provtagningsanvisningar PreBio

Dessa provtagningsanvisningar omfattar endast prover som tas inom ramen för Karolinska Universitetssjukhusets process för insamling av biobanksprover enligt PreBio processen.

Beställning kan göras elektroniskt i TakeCare. För beställning krävs att provsamlingen godkänts för PreBio-hantering och registrerats vid Stockholms Medicinska Biobank (e-post adress till biobank).

Länk till biobanksinformation

Provtagningsenheter för PreBio-provtagning

Provtagningsanvisningar